İnşaat Sözleşme Örnekleri

Resmi İnşaat İşleri Sözleşme Örneği

İnşaat işlerinde kullanabileceğiniz resmi yüklenici sözleşme örneği aşağıdaki gibidir.NOT : Sözleşme örnekleri bilgi amaçlı koyulmuş olup, tarafımızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sözleşmeyi kendi işinize göre düzenleyiniz!
SÖZLEŞME

SÖZLEŞME NO           :           2014/60680/5-10
İŞİN ADI                       :           60680 ADA 5 PARSELDE YAPILACAK
KONUT YAPIM İŞİ
SÖZLEŞMENİN          :           DIŞ CEPHE İŞLERİ
KONUSU
YÜKLENİCİ FİRMA :           KANBER ÖZYURT İNŞ.DEK.NAKL.GIDA TUR.TAAH.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ
Osmangazi mh. ........Keçiören/ANKARA
KEÇİÖREN V.D. 495 064 1495
-0545 391 58 48

SÖZLEŞMENİN          :           BİRİM FİYAT SÖZLEŞME
TÜRÜ
SÖZLEŞME BEDELİ :           10.883,00 –TL + KDV
SÖZLEŞME TARİHİ  :           05.11.2015
İŞ BİTİM TARİHİ       :           05.12.2015SÖZLEŞME

MADDE 1 – TARAFLAR
1.1.Bu Sözleşme bir tarafta AS-KON PROJE ENERJİ YAPI İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ile diğerBARAN GRUP MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.arasında aşağıda belirtilen koşullarla bu sözleşme yapılmıştır.Bundan sonra AS-KON PROJE ENERJİ YAPI İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. kısaca İŞVEREN, KANBER ÖZYURT İNŞ.DEK.NAKL.GIDA TUR.TAAH.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ dekısaca YÜKLENİCİ olarak adlandırılacaktır.
MADDE 2 –TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER
2.1. İşverenin
a.       Adı                                         : AS-KON Proje Enerji Yapı İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
b.      Adresi                                     : GMK Bulvarı 149/2 Tandoğan Çankaya-ANKARA
c.       Vergi Dairesi ve Numarası      : Maltepe VD. – 086 044 7069
d.      Telefon numarası                   : (0312) 230 50 64-65
e.       Faks numarası                        : (0312) 229 97 02
f.       Elektronik posta adresi                       : info@askonyapiproje.com
g.       Yetkili kişi                              : Murat FENERCİOĞLU
2.2. Yüklenicinin
a.       Adı                                         : KANBER ÖZYURT İNŞ.DEK.NAKL.GIDA TUR.TAAH.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ
b.      Adresi                                     : ....................................Keçiören/ANKARA
c.       Vergi Dairesi ve Numarası      : Keçiören V.D. 495 064 1495
d.      Telefon numarası                   : (0312) ........................
e.       Faks numarası                        : ---
f.       Elektronik posta adresi                       : ozyurt.insaat.dekorasyon@gmail.com
g.       Yetkili kişi                              : kanber özyurt
2.3. Her iki taraf 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
MADDE 3 –SÖZLEŞMENİNKONUSU
3.1.Bu Sözleşmenin konusu; İşveren tarafından Alacaatlı-YENİMAHALLE/ANKARA bölgesinde yapılan 60680 ADA 5 PARSELDE YAPILACAK KONUT YAPIM İŞİ ile ilgili olarak, sözleşmenin ekinde yer alan teknik şartnameler, projeler ve İşverenin talimatlarına uygun olarak; malzeme ve işçiliği ile birlikteALÇI SIVA, BOYA, KABA SIVA VE ŞAPyapılmasıdır.3.2. İşin niteliği, türü ve miktarı
İŞ KLM. NO
AÇIKLAMA
BİRİM
MİKTAR
1
ÖBF.01
Alçı+Saten Sıva Yapılması
m²
1000,00
2
ÖBF.02
Duvar Boya
1000,00
3
ÖBF.03
Tavan Boya
1000,00
4
ÖBF.04
Alçıpan Üstü Saten
1000,00
5
ÖBF.05
İç Kaba Sıva
1000,00
6
ÖBF.06
Şap (250 dozlu Ortalam 6cm)
1000,00
7
ÖBF.07
12.5 MM TEK KAT ALÇI DUVAR LEVHALARI İLE ÇİFT İSKELETLİ ASKI SİSTEMLİ ASMA TAVAN YAPILMASI
1000,00
8
ÖBF.08
12.5 MM TEK KAT SUYA VE YANGINA DAY.ALÇI DUVAR LEVH. İLE ÇİFT İSK.ASKI SİST. ASMA TAVAN YAPILMASI
1000,00
9
ÖBF.09
40 cm altı düşey ve yatay alçıpan giydirme ,asmatavan uygulamasında
1000,00

MADDE 4 –SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE MİKTARI
4.1.Bu Sözleşme, Birim Fiyat Sözleşme olup, sözleşme ve eklerinde yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İşverence hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan 5.083,00 –TL (YALNIZBEŞBİNSEKSENÜÇTÜRKLİRASI)Katma Değer Vergisi (KDV) hariçbedel üzerinden akdedilmiştir.
4.2.Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan Birim Fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.
MADDE 5 –SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER
5.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) sözleşme bedeline dahil olmayıp, İşveren tarafından Yükleniciye ödenecektir.
5.2.İş Kanunu gereğince tesis edilmiş ve edilecek Sosyal Sigortalar Primleri, İşsizlik Primi, Personel Gelir ve Damga Vergisi kesintileri ve sair diğer yükümlülükler Yükleniciye aittir.
5.3. Bu sözleşmenin akdine ve taahhüdün ifasına ait her türlü fazla mesai, ikramiye ve pazar yevmiyeleri gibi iş kanununun gerektirdiği bilcümle vecibeler Yükleniciye aittir.
5.4. Bu Sözleşmedeki taahhüdün yerine getirilmesi için, gereken tüm malzemelerin temini, nakliyesi, işçiliği, montajı; imalat için gereken enerji, iskele, makine ve teçhizatlar vb. için yapılan harcamalar Sözleşme bedeline dahildir. Sadece dış cephe boya uygulama kaleminde boya malzemesi ve nakliyesi hariçtir.

MADDE 6 –SÖZLEŞMENİN EKLERİ
6.1. Sözleşme; ekindeki belgelerle bir bütündür. Sözleşme hükümleri ile ekinde yer alan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, Sözleşme esas alınır.
6.2.Sözleşme ekindeki belgeler.
6.2.1.Sözleşme ekindeki belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.
1)      Birim Fiyat Teklif Mektubu
2)      Birim Fiyat Teklif Cetveli
3)      Ön / Kesin Projeler
6.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
MADDE 7 –İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ
7.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yer teslimi yapılarak işe başlanır. Sözleşmenin imzalanması ile yer teslimi yapılmış sayılır.
7.2.Yüklenici iş yerini görmüş ve işlerin yapılmasına ilişkin tüm konu ve koşulları inceleyip uygun bulmuştur.
7.3.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 gün içinde sözleşme konusu işin içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
MADDE 8 –İHZARAT
Yüklenici şantiyeye getirdiği, işin ifası için gerekli olan her malzeme için malzemenin fatura tutarı kadar ödemeyi söz konusu malzemeler şantiyeye teslim edildiğinde çek olarak alır.
MADDE 9 –ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI
9.1. Yüklenicinin ödemeleri As-Kon Proje Yapı İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. Muhasebe Müdürlüğünce ödenir.
9.2.Yüklenicinin ödemeleri, aylık hakedişler halinde ödenir. Ödeme hakkediş tutarının %50 tutarı nakit geri kalan bedel eşit taksitler halinde 60-90-120 gün vadeli çek ile yapılır.
9.3. Bu İş için avans ödemesi yapılmayacaktır.
MADDE 10 –FİYAT FARKI ÖDENMESİ VE HESAPLANMASI ŞARTLARI
10.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, harç vb. mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
10.2. Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya İşverenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ilan/davet tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı esasları uyarınca fiyat farkı ödenir.
10.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
MADDE 11 –İŞ PROGRAMI
11.1.Sözleşme konusu Bu İş için Yüklenicinden iş programı istenmemektedir. Yüklenici işin tamamını, iş yeri teslim tarihinden itibaren 60 gün içinde bitirecektir.
11.2. İş programının uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
MADDE 12 –ALT YÜKLENİCİLER
12.1. Sözleşme konusu bu işin tamamı veya bir kısmı ile ilgili alt yüklenici çalıştırılamaz.
12.2. Yüklenici Bu Sözleşme ve eklerinden doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını başkalarına devir ve temlik edemez. Bu hükme aykırı olarak yapılan devir ve temlik geçersizdir.
12.3. İş için gerekli ve Sözleşmeye göre Yüklenici tarafından temin edilecek malzemenin, Yüklenici tarafından başkalarına imal veya başkaları vasıtasıyla temin ettirilmiş olması Yükleniciyi Sözleşmedeki yükümlülüklerinden muaf kılmaz.
MADDE 13 –SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLAR
13.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
13.2. İşverenin hatasından kaynaklanan sebeplerle Yükleniciye süre uzatımı verilir.
MADDE 14 –TESLİM, MUAYENE VE KABUL İŞLERİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
14.1.Yüklenici tarafından işin ikmal edildiği İşverene bildirilmesini müteakip İşverence teşkil olunacak heyet ile imalatın yapıldığı mahalde işin kontrolü yapılıp, kabul edilerek bir tutanak tanzim edilecektir.
14.2. Şartnamelerde yazılı hükümlere uymayan veya fen gereği olarak belli vasıfları ve şartları haiz olmayan,proje ve şartnamesine ve tekniğine uymayan imalat reddedilir. İşveren bu gibi kusurlu imalatlardan mütevellit maruz kalacağı ziyanı ayrıca Yükleniciden talep etmek hakkına haizdir.
14.3. Yüklenici Sözleşme Konusu İşin kabul şartlarını teyit ettikten sonra kabulün yapılması için İşverene başvuracaktır. İşveren işin başarı ile tamamlanmasını müteakip kabul heyetini toplayarak işin kabulünü yapacaktır. Ne İşveren tarafından yapılan herhangi bir ödeme, ne de İşin İşveren ve/veya İdare tarafındankısmen veya tamamen kullanılması veya işgali, İşin tamamı veya herhangi bir kısmının kabul edilmiş olduğu manasına gelmez.
MADDE 15 –YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU
15.1. Şantiyede uygulanacak kurallar;
15.1.1. Yüklenicinin çalışanları, şantiyenin sınırları içinde, gerek çalışmalar gerekse diğer hususlar için belirlenmiş tüm şantiye kurallarına aynen uyacaktır.
15.1.2. Yüklenici işin seyir ve süratine uygun olarak, şantiyedeki diğer işleri aksatmayacak şekilde, Sözleşme’nin 11. Maddesinde belirtilen, iş programına göre işin tamamını yapacak ve bitirecektir.
15.1.3. Yüklenici malzeme sevkiyat programını şantiyedeki uygulama akışına göre düzenler
15.2. İşverenin ve İdarenin makine, vasıta, teçhizat ve tesisleri ile ilgili sorumluluklar;
15.2.1. Sözleşme uyarınca İşveren tarafından Yükleniciye kiralanan makine, vasıta, teçhizat ve tesislerin muhafazası, korunması, mutat bakım ve onarımı, itinalı ve fen ve emniyet kurallarına göre kullanılması Yüklenicinin sorumluluğundadır.
15.2.2. Yüklenici Sözleşme Konusu İşin ifası sırasında, kendisinin ve personelinin üçüncü şahıslara, İşverene veya İdareye vereceği her türlü zarar ziyandan sorumludur.
15.2.3.İşveren tarafından verilen makine, vasıta, teçhizat ve tesisler Yüklenici tarafından zayi edildiği veya tamir kabul etmez hale geldiği takdirde, Yüklenici bunları piyasa rayici üzerinden tazmin edecektir. Yüklenici belirtilen makine, vasıta, teçhizat ve tesislerin kiralanmasına dair esaslar hususunda sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.
15.3. İş güvenliği hususunda Yüklenicinin sorumlulukları;
15.3.1.Yüklenici işlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, 7/7583 sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü, 7/8602 sayılı yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine göre her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
15.3.2. Yüklenici İşveren tarafından işyerinde uygulanan güvenlik ve emniyet tedbirlerine uymayı peşinen kabul etmiştir. Bu tedbirlerin aksine ve hilafına herhangi bir davranıştan kaynaklanacak her türlü mesuliyet Yükleniciye aittir.
15.3.3. Yüklenici ve elemanları kesinlikle çalışma sahasında baret, yüksek yerlerde emniyet kemeri ve iş iskelesinde çalışmaları halinde korkuluksuz çalışmayacaklardır.
MADDE 16 –TEKNİK PERSONEL MAKİNA VE EKİPMAN BULUNDURULMASI
16.1.Yüklenici İşyerinde yapacağı işlerle ilgili her türlü bilgi ve beceriye sahip ve de İşveren Şantiye Şefinin uygun göreceği yetkili bir kişinin iş müddetince şantiyede bulundurulacaktır.
16.2.Yüklenici iş programında belirtilen sürede işi tamamlamak mecburiyetindedir. Bu sebeple İşverenin vereceği talimatlara uyacak ve isteyeceği miktarda işçiyi iş başında bulunduracaktır.
16.3.Söz konusu işlerin imalatlarının yapılabilmesi için gerekli makine ve el aletleri Yüklenici tarafından temin edilecek ve bunlarla ilgili İşverenden hiçbir ücret talebinde bulunamayacaktır.
16.4.Yüklenici tarafından temin edilecek malzemeler işin akışını engellemeyecek şekilde önceden sahaya indirilecektir.
MADDE 17 –YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME KONUSU İŞ İLE İLGİLİ ÇALIŞTIRACAĞI
PERSONELE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI
17.1.İş Kanunu gereğince tesis edilmiş ve edilecek Sosyal Sigortalar Primleri, İşsizlik Primi, Personel Gelir ve Damga Vergisi kesintileri ve sair diğer yükümlülükler Yükleniciye aittir.
17.2.Yüklenici ‘DIŞ CEPHE FİBER CEMENT KAPLAMA ve DIŞ CEPHE BOYA’ için şantiyede çalıştıracağı personellerin SSK primlerini İşverenin ULUCANLARS.S.K. Müdürlüğündeki 44120.0202.1208913.006.0770.000 no’lu sigorta sicil numarası altında açacağı dosyaya yatıracak ve işin sonunda alacağı ilişiksizlik belgesini İşverene ibraz edecektir.
17.3.Yüklenici çalıştıracağı işçilerin SGK’larını yaptırmakla veya İşverene bildirerek yaptırtmakla yükümlüdür.Yüklenici İşverene çalıştırdığı personelin SGK’larını bildirirse; net ücret ve AGİ vb. bedellerini İşveren adına yatıracaktır.Eğer bu ödemeler İşveren tarafından yapılırsa, Yüklenicinin hakedişlerinden düşülecektir.
17.4. Yüklenici, kimliksiz ve 18 yaşından küçük işçi çalıştırmayacaktır.
17.5.Yüklenici, şantiyedeki çalışmalar sırasında kazalara karşı iş mevzuatının gerektirdiği de dahil olmak üzere her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Yüklenici kendi sorumluluğunda olan iş güvenliği tedbirlerini yerine getirilmemesi durumunda, olabilecek iş kazalarından ve bu kazaların neden olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü kişilere yapılacak her türlü tazminat ödemeleri ve zararlardan doğrudan doğruya sorumlu olacak ve yürürlükte bulunan yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerine aynen uyacaktır. Bu gibi kazalardan dolayı İşveren, kazada yaralanan veya sakat kalan işçilere ya da hak sahiplerine tazminat ödemek zorunda kalırsa bunu Yükleniciye rücu etme hakkına sahip olacaktır.
17.6.Söz konusu personelin iaşeleri Yükleniciye aittir. Eğer İşveren tarafından yemekhane kurulmuş ise bedeli mukabilinde ve Yüklenicinin talebi ile Yüklenicinin personeline kullandırılacaktır.
MADDE 18 –SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
18.1.Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İşveren ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
MADDE 19 –GECİKME HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR
19.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
19.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,003 (binde üç)’ü oranında gecikme cezası uygulanır. Bu gecikme cezası en fazla 10 gün uygulanabilir.
19.3. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması veya ödemelerin hakediş usulü değil de iş başlangıcında yapılmış olmasından dolayı karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.
19.4. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.
19.5. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.
MADDE 20 –SÖZLEŞMENİN FESHİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
20.1. İşveren, Yüklenicinin sözleşmeye aykırı tutumu halinde veya herhangi bir zamanda göreceği lüzum üzerine sebep göstermeksizin veya İdarenin talimatı ile herhangi bir kanuni merasime veya hüküm almaya gerek kalmaksızın, işin tamamını veya bir kısmını Yükleniciden geri almaya ve/veya sözleşmenin feshine yetkilidir.
20.2. Sözleşmenin Yüklenicinin sözleşmeye aykırı tutumu dışındaki diğer nedenlerle feshedilmesi halinde, işin durdurulduğu tarih itibariyle Yüklenicinin hakketmiş olduğu bedel kendisine ödenir. Yüklenici bunun dışında zarar ziyan veya kar mahrumiyeti gibi herhangi bir nam altında başkaca bir talepte bulunamaz.
20.3. Sözleşmenin Yüklenicinin sözleşmeye aykırı tutumuna binaen feshi halinde İşveren, mahkemeden hüküm almaksızın, Yüklenicinin Sözleşme Madde 8’de belirtilen teminatlarına el koyarak bunları gelir kaydetmeye ve Sözleşme Madde 9 ’da belirtilen ödemelerini durdurmaya yetkilidir.
MADDE 21 –SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER, İŞ
EKSİLİŞİ VE İŞİN TASFİYESİ
21.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
MADDE 22 –SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN İŞLERE AİT BİRİM FİYAT TESPİTİ
22.1.Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yada işveren veya yetkilisiyle yüklenici arasında düzenlenen yeni fiyat tutanağına göre hesaplanır.
22.2.İş kalemi miktarının değişmesi:
Sözleşmede veya ön keşiflerde belirtilen iş kalemlerinin metrajlarında artma veya azalma olması durumunda birim fiyatlar değişmez.

22.3. Keşif artış ve azalışların da iş kalemlerinin fiyatının tespiti:
Keşif artışı ve azalışlarında iş kalemlerinin birim fiyatı sabittir.
MADDE 23 –GEÇİCİ KABUL KESİNTİSİ
23.1.Bu madde boş bırakılmıştır.
MADDE 24 –TEKNİK ŞARTLAR
24.1. Malzemenin Teknik Özellikleri:
24.1.1.Kullanılacak tüm malzemeler öncelikle Türk Standartları daha sonra İşveren tarafından kabul edilecek uluslararası standartlara uygun üretilmiş ve belgelendirilmiş olacaklardır. Bu standart; sözleşmenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan en son belirlenmiş standarttır.
24.2. Uygulama Şartları:
24.2.1. Yüklenici değişik işlerin yapımını üstlenecek usta, işçileri işi mükemmel beğenilecek özellikte yapacak, bu işte yeterli bilgiye sahip olanlardan seçecek ve yapacağı işin gerektirdiği bilgi ve teçhizatı temin edecektir. İşverenin beğenmediği, teknik sorumlu, usta veya işçi işverenin yazılı isteği üzerine en geç bir gün içerisinde iş yerinden uzaklaştırılacaktır.
24.2.2. Yüklenici uygulama projelerinde, Sözleşmede belirtilen teknik hususların kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya yerel şartlara usullere ve kurallara uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan bir husus mevcut ise İşvereni yazı ile ikaz edecektir. İşin sonunda ikaz etmediği herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa Yüklenicinin bu hususu düzeltmesi için yapacağı ödemeye karşılık hiçbir ödeme yapılmayacaktır.
24.3. İmalat Birim Fiyat Tarifleri
24.3.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imalat tarifleri geçerlidir.
MADDE 25 –ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
25.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 26 –HÜKMÜ BULUNMAYAN HALLER
26.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
26.2. Sözleşme’debelirtilen iş için İşveren ile Yüklenici arasında daha önce yapılmış bilcümle teklif, yazışma ve şifahi anlaşmalar hükümsüzdür.
MADDE 28 –YÜRÜRLÜK
28.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 29 –SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
29.1. Bu sözleşme 29 maddeden ibaret olup, İşveren ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/…..tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İşveren, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun İşverence onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verilecektir.


YÜKLENİCİKANBER ÖZYURT İNŞ.DEK.NAKL.GIDA TUR.TAAH.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ

İŞVEREN


AS-KON PROJE ENERJİ YAPI İNŞ. SAN VE TİC. LTD, ŞTİ.

4 yorum:

 1. Sayin Özyurt, cok tesekkür ederim, örnekleriniz cok güzel bir yol gösterici, ellerinize saglik.
  selamlar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Değerli görüşleriniz için biz teşekkür ederiz. 👍👍👍

   Sil
 2. Mustafa Beşli9 Ocak 2023 23:44

  Slm. Basıt bir inşaat sözleşme örneği nasil temin edebilirim. Malzemeli malzemesız kaba inşaat ve dekorasyon işi yapmaktayim. Yardımcı olursaniz sevinirim. beslimustafa71@gmail.com. Dan mail atarsaniz sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. şu linke gidiniz! https://www.ozyurt-insaat.com/2015/02/tadilat-sozlesmesi-ornegi.html

   Sil

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır! İçerisinde reklam, küfür, şiddet bulunan yorumlar yayınlanmaz! Ayrıca içerisinde telefon mail vb iletişim bilgisi olan yorumlar da yayınlanmaz!
Destek için arayın (0545-391-58-48) yada mail atın! (ozyurt.insaat.dekorasyon@gmail.com)

Lazyload script.txt Lazyload script.txt görüntüleniyor.