FiberCement Şartnamesi

Fibercement Teknik Şartname 

Fibercement teknik şartname
Bu şartname örnek olarak verilmiştir! 1m2 fibercement uygulama için teknik şartname dir.

Proje ve detayına uygun olarak imal edilecek “fibercement levha” dış cephede uygulanacaktır. Yüzey uygulaması ve boya örnekleri ve renk tipleri idare tarafından onaylanacaktır. Uygulama şu esaslara göre yapılacaktır.

L Ayakların Montajı :
Kaplama yapılacak yüzeye 2 mm kalınlığında 5x(5+10) cm lik L ayaklar çelik dübel veya gazbeton dübeli marifetiyle bağlanacaktır. Bu ayaklar yüzeyin ölçüsüne göre yatayda ve düşeyde 80-110 cm aralığında montaj yapılacaktır. L ayakların kat betonlarına çelik dübelle; tuğla, gazbeton, bims gibi elemanlara gazbeton dübeli ile bağlanmasına dikkat edilecektir.
L Ayaklara J Profillerin Montajı :

Duvar düzgünlüğünü düşeyde ve yatayda sağlamak maksadıyla hazırlanmış L ayaklara yatayda J profiller akıllı contalı vidalarla tespit edilecektir. Her L ayağa 2 adet vida atılacaktır. J profillerin L ayaklara montajında düzgünlüğü sağlamak için lazer terazi, lazer gönyeleme, vs. aletlerden istifade edilecektir.

C Profillere M Profillerin Bağlanması :
Yatayda montajı yapılmış C profillere düşeyde 40-60 cm aralığında M profiller akıllı contalı vidalarla bağlanacaktır. Dilatasyon yerlerinde dilatasyon oluşumu için yan yana 2 profil konacaktır.

Fibercement Kaplama Altı Taşyünü İle Yalıtım Yapılması :
Kaplama ve yalıtım yapılacak yüzeye taşıyıcı L ayaklar montaj yapıldıktan sonra istenen kalınlık ve yoğunluktaki 8 cm lik taşyünü plakalar L ayakların J ile bağlantı yerleri dışarıdan gözükecek şekilde duvara mantolama dübelleriyle monte edilecektir. Taşyünü üzerine (buhar dengeleyici şilte) mantolama dübelleriyle monte edilecektir. Dübel üzerleri ve ek yerleri bant ile yapıştırılacaktır.

Hazırlanmış Profillere Fibercement Plakaların Montajı :
Fibercement Levha Teknik Özellikleri;
Ürün Cinsi : Selüloz elyaf takviyeli çimento ve silikat esaslı otoklavlı levha
Malzeme Özellikleri : Her türlü iklim sartlarına dayanıklı, sert ahsap isleme aletleriyle kolayca islenebilir.
Levha boyutu : 1250 x 2500 mm, 1250 x 3100 mm
Kalınlık : 6 ~ 20 mm Uzunluk Toleransı : ± 5 mm Genislik Toleransı : ± 3,75 mm
Kalınlık Toleransı : ± %10 e ( düz levha) - 10 % e / +15 % e (desenli levha)(e : levha kalınlığı)
Dik Açıdan Sapma : ± 2 mm/m
Kenarların düzgünlüğü : ± % 0,1 a (a : levha genisliği veya uzunluğu)
Yüzey Görünümü : Düz veya ahsap desenli
Ham Yoğunluk : 1350 ±50 kg/m3
Difüzyon Direnç Sayısı : μ = 250
Porozite : ~ % 30
Eğilme Dayanımı (düz levha) : ~ 18,0 N/mm2 (levha boyuna): ~ 12,0 N/mm2 (levha enine)
Eğilme Dayanımı (desenli levha) : ~ 15,0 N/mm2 (levha boyuna): ~ 10,0 N/mm2 (levha enine)
Basınç Dayanımı : ~ 30,0 N/mm2 (levha yüzeyine dik)
Çekme dayanımı : ~ 2,0 N/mm2 (levha yüzeyine dik)
Donma Mukavemeti : TS EN 12467’ye uygun olarak donmaya karsı dayanıklı
Su Geçirmezlik : TS EN 12467’ye uygun olarak su geçirmez
Aleve dayanıklılık : Yanmaz, EN 13501-1’e göre A1 sınıfı yapı malzemesi
Asbest muhteviyatı : Asbest içermez
Diğer zararlı madde emisyonu : Hiçbir zararlı madde veya gaz emisyonu yoktur
Isı Uzama Katsayısı : αt = 0,005 mm/mK
Isı Đletim Katsayısı : λ = 0,18 W/mK
Elâstisite Modülü : 8000 N/mm2 (levha boyuna)6000 N/mm2 (levha enine) Su Emme Oranı : < % 30 (ortam nemi dahil suya tam doygunlukta) Stoktaki levha nem oranı : < %10 (atmosfer nemine bağlı)
Sudan Etkilenme : 0,5 mm/m (tam doygunlukta)
Güvenli büküm yarıçapı : ~ 12

Projesine ve detayına göre fibercement montajına uygun hazırlanmış profiller üzerine 12 mm kalınlığındaki fibercement plakalar en az 2 mm derinliğinde havşa açılarak vidalanacaktır. Her iki plakanın birleşim yerlerinde mutlaka M profili olmalıdır.
Montajı bitmiş plakaların vida başları akrilik esaslı, ek yerleri ise poliüretan esaslı macun ile doldurulacaktır. Gerektiği hallerde zımparalanabilir olması sebebiyle ek yerlerinde altta poliüretan macun uygulandıktan sonra üst kısımda akrilik macun kullanılmalıdır. Kullanılan macunların birbiri ile uyumluluğu imalatçı firmalardan teyit ettirilmeli, her iki macunun da alkali dirençli ve su bazlı boya ile boyanabilir yapıda olmasına dikkat edilmelidir.
Macunun plakaların üzerine taşırılmamasına dikkat edilmelidir. Macunun taşan kısımları, iki plakanın birleşim yerlerindeki yükselti farkları, zımpara vs. ile temizlenecektir. Boya işlemine geçilmeden önce yüzeyin kuru, tozdan arındırılmış olmasına dikkat edilmelidir.
dış cephe fibercement üzeri akrilik esaslı su bazlı boya yapılmasında uyulacak esaslar şu şekildedir,

Boya yapılacak tüm yüzeyler, toz, kir ve yağlardan arındırılmıs olmalıdır.Uygulama yağıs altında yapılmamalı, yağıs sonrası uygulamalarda ise yüzeyin kuru olduğundan emin olunmalıdır. Yüzeyde mevcut aderansını yitirmis parçacıklar ve serbest kum tanecikleri, tamamen temizlenmeli ve alt zeminin sağlam olduğundan emin olunmalıdır. Boya uygulaması yapılacak yüzey, yüzeye derinlemesine nüfuz eden yüksek kaliteli, %37 katı madde oranlı, beyaz renkte, ASTM D3960 Uçucu Organik Bilesik Hesaplama Metodu’na göre VOC değeri 10mg/L’den küçük olan su bazlı astar Alkali Resistant Primer kullanılarak son kat boyaya hazır hale getirilmelidir. Malzeme hacim olarak maksimum %10 oranında su kullanılarak inceltilmelidir. Ürünler yüzeye tek kat 30 mikron olacak şekilde uzun tüylü posteki rulo ile uygulanmalıdır. Boya uygulaması öncesi astarın kuruma sürelerine dikkat edilmelidir. Astar uygulanan yüzeylere en geç 72 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır. Çünkü astar, boya uygulamadan 3 günden fazla beklediği takdirde tozlanır, kirlenir ve boya yapışmasında sıkıntı yaşanabilir. Yüzey hazırlığı ve astar uygulanmasının tamamlanmasının ardından boya uygulaması yapılır. Son kat boya olarak 100% saf akrilik bağlayıcılı, su bazlı, 07 Gloss 60 derece parlaklıkta, %38±2 katı madde oranlı, ASTM D412:1991 testine göre çekme mukavemeti 2.86N/mm2 ve esneme uzunluğu 51% olan, BS476:Part6:1989 Alev Güçlendirme Testi’ne göre performans indeksi (S) 4.43 ve BS476:Part7:1997 Yüzey Alev Yayılım Testi’ne göre Class 1 seklinde sınıflandırılmıs, Esdeğer Beton Kalınlığı (R) 121 metre olan ve EN1062-6

inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2  fiyatıdır.

İLETİŞİM

KANBER ÖZYURT : 0545 391 58 48


    


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır! İçerisinde reklam, küfür, şiddet bulunan yorumlar yayınlanmaz! Ayrıca içerisinde telefon mail vb iletişim bilgisi olan yorumlar da yayınlanmaz!
Destek için arayın (0545-391-58-48) yada mail atın! (ozyurt.insaat.dekorasyon@gmail.com)

Lazyload script.txt Lazyload script.txt görüntüleniyor.