Tadilat sözleşmesi örneği

Tadilat sözleşmesi nedir? Yada nasıl düzenlenir aşağıda belirttik.

Tadilat sözleşmesi nasıl yapılır?

Aşağıda zamanında yaptığımız bir tadilat sözleşmesi örneğimiz vardır. Dikkatlice inceleyerek kendinize göre düzenleyiniz.

Ayrıca ev tadilatı fiyatları hakkında bilgi almak için Ev Dekorasyon ve Tadilatı Fiyatları yazımıza bakınız!

-SÖZLEŞME-
SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Bu sözleşme, ANKARA ili Çankaya  ilçesi mutlu kent mahallesi planlamacılar sitesi 2037.cadde (12.cadde) no:…….  adresinde bulunan villanın (taşınmazın) iç ve dış kısmına ait tamirat tadilat dekorasyon ve dış cephe mantolama işleri hususunda; villa adına hareket eden bir taraftan sayın Ayşe ABALIOĞLU (tc kimlik no:……………………..…………………. bundan böyle İŞVEREN olarak anılacaktır.)  ile diğer taraftan Özyurt İnşaat Dekorasyon adına hareket eden ………………… ( Başkent VD…………………………………) (bundan böyle YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dâhilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.
SÖZLEŞMEDE BULUNAN MADDELER:
1.             YÜKLENİCİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLER
2.             ÖDEME ŞEKLİ VE TARİHİ
3.             İŞİN KONTROLÜ
4.             YETKİLİ KİŞİLERİN TESPİTİ
5.             ÇIKACAK EXTRA İŞLER
6.             GARANTİ KAPSAMI
7.             YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE KAZALAR
8.             YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI
9.             İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME ZAMANI
10.          TAAHHÜTTE BULUNAN İŞİN KABULÜ
11.          İŞVERENİN SORUMLULUKLARI
12.          KANUNİ ADRESLER VE TEBLİGAT
13.          ANLAŞMAZLIK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
14.          SON MADDE VE SÖZLEŞME TARİHİ


SÖZLEŞMEDE BULUNAN EKLER:
1.       YAPILACAK İŞLERLE İLGİLİ PLAN


MADDE 1:YÜKLENİCİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLER:
YIKIM KIRIM ÖRÜM VE MOLOZ ATIM İŞLERİ
1.       Çatının yıkılması
2.       Çatı katında bulunan duvarın yıkılması
3.       2.kat oda 3 de bulunan alçıpen duvarların yıkılması
4.       2.kat oda 3 de bulunan kulübelerin yıkılması
5.       1kat oda 1de bulunan alçıpen duvarların ve kulübelerin yıkılması
6.       Bina pencerelerinin yıkılarak birleştirilmesi
7.       Kuzine için baca yapımı
8.       Bina içinde bulunan binimum eşya ve çöplerin atılması
9.       Çıkan tüm molozların attırılması ve çevrenin temizlenmesi
Yukarda belirtilen işler malzeme + işçilik + nakliye dahil kdv hariç 6.500tl dir. 

SIVA KARA SIVA
1.       Eski fayans ve yer fayansı kırılan ve temizlenen banyoların kara sıva ile sıvanması
Yukarda belirtilen işler malzeme + işçilik + nakliye dahil kdv hariç 1.550tl dir. 

ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ
1.       Mevcut elektrik tesisatı hatlarının yenilenmesi
2.       Gereken yerlere yeni priz ve lamba hatlarının çekilmesi (en fazla 40 sorti)
3.       Sigorta kutusunun değiştirilmesi
4.       Tv anten kabloso çekilmesi (üç tv)
Yukarda belirtilen işler malzeme + işçilik + nakliye dahil KDV hariç 6.000TL dir. Piriz, anahtar, lamba ve avize gibi vitrifiye elemanları ve nakliyesi ev sahibine aittir.

ŞAP VE TESVİYE İŞLERİ
1.       Seviyesi farklı olan yerlere şap atılması
2.       Gereken yerlere komple şap atılması bütün katlar ve odalar dahil
Yukarda belirtilen işler malzeme + işçilik + nakliye dahil KDV hariç 2.750tl dir.

SU TESİSATI VE KOMBİ TESİSATI İŞLERİ
1.       Bütün temiz su hattının değiştirilerek plastik boruya çevrilmesi
2.       Banyo ve wc'lerde bulunan pis su ve temiz su ağızlarının istenilen yerlere kaydırılması
3.       Çatı katına yapılacak banyo ve wc için pis su ve temiz su tesisat ağızları bırakılması
4.       Kombi tesisatının kontrol edilmesi
5.       Çatı katına kombi için ağız bırakılması
6.       Çatı katına evye için ağız bırakılması
7.       Çatı katına kombi için doğalgaz borusu çekilmesi
8.       Bahçeye sulama için 1 adet musluk bırakılması
Yukarda belirtilen işler malzeme + işçilik + nakliye dahil KDV hariç 7.500tl dir. Kombi, kombi yeri proje, petek, musluk, klozet, lavabo, armatür gibi vitrifiye elemanları ve nakliyesi ev sahibine aittir.

FAYANS VE YER FAYANSI İŞLERİ
1.       Mevcut Banyoların Ve Wc Lerin Duvarlarına Seramik Yapılması
2.       Mevcut Banyoların ve wc lerin tabanına seramik yapılması
3.       Mutfak tezgah arasına seramik yapılması
4.       Balkonlara ve hollere seramik yapılması
Yukarda belirtilen işler malzeme + işçilik + nakliye dahil KDV hariç 4.500TL dir. Fayans karo ve bordürler ve nakliyesi ev sahibine aittir.

LAMİNANT PARKE İŞLERİ
1.       Odalara laminant parke döşenmesi
2.       1.kat hole laminant parke döşenmesi
Yukarda belirtilen işler malzeme + işçilik + nakliye dahil KDV hariç 5.100TL'dir.

KAPI İŞLERİ
1.       Eski Kapıların Çıkartılması
2.       Yerine yeni Amerikan panel kapı takılması
Yukarda belirtilen işler malzeme + işçilik + nakliye dahil KDV hariç 2.700TL'dir. (10 adet kapı, birim fiyat 270tl dir)

ALÇI VE BOYA İŞLERİ
1.       Evin komple duvarlarının anolu ve mastarlı alçıyla çekilmesi
2.       Evin tavanlarının mastarlı alçıyla çekilmesi
3.       Üzerine 2 kat saten alçı çekilmesi
4.       Daha sonra üstünün istenilen renklere alpinasilan marka boya ile 2 kat boyanması
Yukarda belirtilen işler malzeme + işçilik + nakliye dahil KDV hariç 13.000TL'dir.

ÇELİK ÇATI VE ŞINGIL
1.       Çatı katının komple çelikle (40x40) ve (40x20) karkas kaynatılması
2.       Üstüne 2 veya 3 numara OSB vidalanması
3.       Üstüne membran(2000lik) ve su yalıtımı yapılması
4.       Üstüne şıngıl yapılması
5.       Bacaların yükseltilmesi
6.       Duvarların yükseltilmesi (max 170cm)
7.       Mono-oluk ve giderler (giderler rögar yakın ise rögara bağlanacak, değilse bahçeye akacak)
8.       Altına taş yünü
9.       Altına alçıpan
10.   Bina 1.kat seviyesi çatıların yapılması  (2.250tl)
Yukarda belirtilen işler malzeme + işçilik + nakliye dahil KDV hariç 17.900TL'dir.

DIŞ CEPHE MANTOLAMA
1.       Dış cephe iskelesinin kurulması
2.       Capatect dalmaçyalı 6cm eps ısı yatlım levhasının cepheye yapıştırılması
3.       Yapıştırılan levhaların m2 ye 6 adet dübel gelecek şekilde 13,5cm lik plastik çivili capatect marka paraşüt dübelle dübellenmesi
4.       Binada köşe profili gereken yerlere capatect fileli köşe profili atılması
5.       Fuga geçilmesi
6.       Bina cephesinin capatect ısı yalıtım sıvası ile çekilerek üstüne aynı anda (tek katta) 160gr/m2 özelliklerine uygun capatect donatı filesi atılması
7.       Mineral sıvadan önce cephenin capatect kaplama astarı ile astarlanması
8.       Capatect Mineral kaplama sıvası çekilmesi
9.       Cephenin istenilen renklere silikon esaslı Filli boya marka amphisilan dış cephe boyasıyla boyanması (en fazla 2 renk seçilecek)
10. İskelenin sökülmesi ve çevrede bulunan inşaat molozları ve çöplerin temizlenerek attırılması
Yukarda belirtilen işler malzeme + işçilik + nakliye dahil KDV hariç 20.000TL'dir.

MERMER İŞLERİ
1.       Cam önlerine iç dış mermer yapılması
Yukarda belirtilen işler malzeme + işçilik + nakliye dahil KDV hariç 2.500tl'dir.

Yukarıda tarif edilen 12 kalem iş yalnız 90.000TL'(doksanbin türklirası)dir.Söz konusu fiyata KDV dahil değildir.

MADDE 2:
ÖDEME ŞEKLİ VE TARİHİ
Madde 1 de belirtilen Yapılacak işlerin toplam tutarı 90.000TL(doksanbin türk lirasıdır.) 'dır. Ödeme şekli aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır.
ÖDEME SIRASI
ZAMANI
MİKTARI
1.ÖDEME
İŞ BAŞLANGICI
10.000TL (ONBİN TÜRKLİRASI)
2.ÖDEME
15.06.2019
30.000TL (OTUZBİN TÜRKLİRASI)
3.ÖDEME
15.07.2019
30.000TL (OTUZBİN TÜRKLİRASI)
4.ÖDEME
İŞ BİTİMİ, TESLİMİ
20.000TL (YİRMİBİN TÜRKLİRASI)

 İşveren tarafından ödeme şekline ve zamanına  uyulacaktır.

MADDE 3- İŞİN KONTROLÜ:
İmalatın kontrolü için işveren yapımın her aşamasında yapım şeklini kontrol edebilir.Gereğine uygun olmayan ve düzgün olmayan imalat ve malzemelerin değiştirilmesini isteyebilir.
MADDE 4- YETKİLİ KİŞİLERİN TESPİTİ
Yapılacak olan ve madde 1 de belirtilen işlerde yüklenici adına her türlü kararı almaya ve söz konusu işle alakalı her türlü belge evrak vb imzalamaya aşağıda kimliği tanımlanan ve imzası bulunan kişi yetkilidir.
Kanber ÖZYURT
TC:2**********
İMZA                                                                                  İMZA


MADDE 5- ÇIKACAK FAZLADAN (ekstra) İŞLER:

Alışılan ve gerekenden başka çıkacak her türlü iş ve imalatta yükleniciden kaynaklanmayan fakat yeniden imalat yapılmak zorunda kalınan işler ekstra kabul edilecektir.(bitmiş imalatın isteğe göre yeniden düzenlenmesi vs…)
Bu tür durumlarda yapılacak iş birim fiyat veya günlük yevmiye usulüne göre ücretlendirilip toplam fiyata eklenecektir.Birim fiyatla hesaplanamayacak kadar az veya birim fiyat usulüne uygun olmayan imalatlar günlük yevmiye usulüne göre ücretlendirilecektir. Günlük yevmiye 100TL+KDV şeklinde ücretlendirilecektir.
Yüklenici bu tür durumlarda işvereni bilgilendirecek yada işverenin elamanlarını bilgilendirecektir. 

MADDE 6- GARANTİ KAPSAMI:
Yüklenici yaptığı imalatlara iş bitiminden itibaren 2 yıl garanti vermektedir. Ayrıca kullanılan malzemelerin garantisi malzemenin üreticisi firmalar tarafından teknik föyünde bulunan süreyle verilecektir. Malzemeden kaynaklanan hatalardan ve doğuracağı zararlardan malzemeyi üreten firma sorumludur.

MADDE 7- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE KAZALAR:
Yüklenici   'İmalat ve Montaj İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü' hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu İş'de yeterli tecrübe ve deneyimli eleman görevlendirilmesi, iş ve işçiler yönünden iş sahasında alınması gereken her türlü güvenlik tedbirlerinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, bu hususta alınması gerekli alet, edevatın temini, işçilerin eğitilmesi, iş bu alet, edevatı kullanmalarının sağlanması  ve bunlar ile ilgili tüm giderler ve yemek ihtiyaçları Yüklenici tarafınca karşılanacaktır.
yüklenici bu iş için istihtam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur.
yüklenici montaj sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile 3. Şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici tek başına sorumludur. Ayrıca yüklenici  işçilerinin 3.şahıslar vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur. İşverenin yukarıdaki alınması gereken önlemler ve doğacak zararlardan hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MADDE 8- YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI :
 Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle Taşeron, çalıştırdığı işçilerini SSK'ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir. Taşeron ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SSK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve SSK'ya yatırmakla mükelleftir.

MADDE 9- İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME ZAMANI
Yüklenici sözleşmenin resmi olarak imzalanmasından ve işverenin gerekli izinleri almasından sonra en geç 5 gün içinde taahhüt ettiği işlere başlamak için yukarıda adresi yazılı taşınmazda elemanları ve gerekli ekipmanları ile hazır bulunacaktır.Yüklenici işe başladıktan sonra 3 ay içinde taahhüt ettiği işleri bitirecektir.Bu 3 ay zaman zarfında yükleniciden kaynaklanmayan veyahut mucbir sebepler olursa yüklenici tarafından tutanak tutularak işi bitirme zamanına eklenecektir.(mucbir sebepler:hava muhalefeti,deprem sel gibi doğa olayları,yasalardan ve izinlerden kaynaklanan iş durdurmaları, zamanında sipariş edilmeyen ve yüklenicinin uhdesinde bulunmayan malzeme gecikmeleri, işin gidişatını etkileyecek derecede kesilen elektrik ve su vs…)

MADDE 10 TAAHHÜTTE BULUNAN İŞİN KABULÜ
Yüklenici taahhütte bulunduğu işleri doğru noksansız ve teknik şartnamelerine uygun yapıp bitirdikten sonra işverene yazı yoluyla bunu bildirir. Yazılı bildirimden sonra en geç 7 gün içinde işveren belirlediği bir günde taahhüt edilen işin kesin kabulünü yapar.Bunun için yüklenici veya yetkilisi belirtilen günde söz konusu taşınmaz villada hazır bulunurlar.İşin doğru noksansız ve teknik şartnamesine uygun olduğu anlaşılınca altı müştereken imzalanacak olan iş teslimi ve iş bitirme evrakları imzalanır.Bu tarihten sonra garanti süresi de başlamış olur.

MADDE 11- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI:
.   İş veren madde 2 de belirtilen ödeme şekline uyacaktır.
.  Uygulama sırasında, sözleşmeye konu iş için kullanılacak olan su, elektrik, vb. her türlü sarf malzemesi işveren tarafından temin edilecektir.
.  iş veren ekstra bir iş buyurduğu veya istediği zaman yükleniciyle fiyatını konuşacak ve anlaşmaya varıldıktan sonra ekstra iş veya işler yüklenici tarafından yapılacaktır.
.İşveren madde 1 de tarif edilen işlerden birinden veya birkaçından vazgeçemez, vazgeçtiği için verilen iş toplam fiyatlarından düşüm isteyemez.
İşveren her türlü kanuni izinleri almakla yükümlüdür.

MADDE 12- KANUNİ ADRESLER ve TEBLİGAT:

İŞVEREN:
YÜKLENİCİ: Ata Mahallesi 1069. Cadde No: 20/1 Çankaya-ANKARA

Taraflar yazılı olarak adres değişikliği bildirmedikleri sürece, tarafların yukarıdaki adresine yapılacak tebligatlar usulüne uygun şekilde yapılmış sayılacaktır.

MADDE 13- Anlaşmazlık ve İhtilafların Çözümü

Bu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacak olup Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 14- SON MADDE:

 Bu Sözleşme, bu madde dahil 14 madde ve 2 nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca okunarak  
21.05.2019 tarihinde imzalanmıştır.

İŞVEREN                                                                                                                            YÜKLENİCİ

                                                                                                                                            
Tadilat sözleşmesi örneği

14 yorum:

 1. Merhaba, güzel bir çalışma olmuş, birde sonunda bir yereler download linki koyup word dosyası olarak paylaşsanız daha da iyi olurdu.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Haklısınız Erol bey. Ama maalesef sitemizin alt yapısı buna izin vermiyor. Onun yerine biraz uğraştıracak ama mecbur seçip kopyalayıp word dosyasına yapıştırmanızı öneririm.
   saygılarımızla...

   Sil
 2. Güzel bir sözleşme bu sözleşmeyi iki işe kullandım ve işleri aldım tşk

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sizin adınıza çok sevindik, özellikle sözleşmemizin işe yaradığını görmek bizi sevindirdi, umarım işleriniz daim ve bereketli olur!

   Sil
 3. TEŞEKKÜR EDERİM BU GÜZEL BİLGİLERLE BİZLERİ AYDINLATMIŞ OLDUNUZ

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  2. Biz teşekkür ederiz. Tadilat sözleşme örneğini kendi işinize göre uyarlamayı unutmayınız! 🖐

   Sil
 4. KISA BİR SÖZLEŞME YOKMU ÇOK UZUN..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İnanın en kısa sözleşmelerden birini yapmaya çalıştık. Eğer yapacağınız iş 10bin tl nin altındaysa bir A4 sayfasına da sığacak şekilde yapılabilir. Ancak işin ifası durumunda herhangi bir detayda anlaşmazlığa düşülmemesi için detayları yazmakta fayda var.

   Sil
 5. Çok güzel bir sözleşme. Teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 6. Çok teşekkür ederiz notere ve vergi numarasına gerek var mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eğer resmi bir şantiye olacaksa SGK numarası açtırılıp ondan sonra dilerseniz binde 9 vergi ödeyerek noterden de sözleşmenizi onaylatabilirsiniz! Ancak bu her şantiyede yada işte gerekli değildir.

   Sil
 7. ellerinize sağlık gayet yeterli bir sözleşme teşşekkürler.

  YanıtlaSil

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır! İçerisinde reklam, küfür, şiddet bulunan yorumlar yayınlanmaz! Ayrıca içerisinde telefon mail vb iletişim bilgisi olan yorumlar da yayınlanmaz!
Destek için arayın (0545-391-58-48) yada mail atın! (ozyurt.insaat.dekorasyon@gmail.com)

Lazyload script.txt Lazyload script.txt görüntüleniyor.