Dış cephe mantolama sözleşme örneği

Dış cephe mantolama sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır! Daha doğrusu kendi kendimize şu soruları sormalıyız.

 1. Firma yasal bir firma mı? Yani vergi levhası var mı?
 2. Peki mantolama sözleşmesini kim imzalar? Firma yasal bir mantolama firması olsa bile imzalayanın imza yetkisi var mı ona dikkat etmeliyiz!
 3. Mesela hiç sözleşme imzalamadan bu firmaya güvenebilir miyiz? Yani burada demek istenilen sözleşme imzalamamak değil! Güven konusu...

Dış cephe mantolama sözleşmesi nasıl yapılır?

Dış cephe mantolama taşeron sözleşmesi yaparken tüm sözleşmeyi dikkatlice okumakta yarar vardır. Sözleşmeler tarafsız ve iki tarafı da zor durumda bırakmayacak şekilde hakkaniyetli bir şekilde yapılmalıdır.

Ayrıca size faydasını olacağını düşündüğümüz bilgiler için aşağıdaki yazılarımıza bakmanızı öneririz!

 1. Enerji kimlik belgesi almak için mantolama şart mı?
 2. Apartman mantolama daire başına nasıl hesaplanır?
 3. Isı yalıtımı yaparken nelere dikkat etmeliyiz?
 4. En iyi ısı yalıtım malzemesi hangisi?

Dış cephe mantolama sözleşmesi örneği

Aşağıda zamanında yapmış olduğumuz bir dış cephe mantolama sözleşmesi örneğini görmektesiniz. Aşağıdaki sözleşme bilgisayardan daha iyi görüntülenmektedir, gerekirse pc den okuyup kopyalayabilirsiniz! Tabi gerekli yerleri kendi işinize göre uyarlamayı unutmayınız!

-SÖZLEŞME-
SÖZLEŞMENİN KONUSU:

              Bu sözleşme, İçöz deresi sokak no:42 KEÇİÖREN/ANKARA adresinde bulunan KALKAN KÖŞK apartmanının dış kısmına ve iç kısmına ait mantolama ve boya işleri hususunda; taşınmaz adına hareket eden bir taraftan muzaffer BİRBEN (TC:***********)  bundan böyle İŞVEREN olarak anılacaktır.)  ile diğer taraftan ”Özyurt İnşaat Dekorasyon-ÜZEYİR ÖZYURT” adına hareket eden Üzeyir ÖZYURT ( Başkent VD. 2*13***914*) (bundan böyle YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dâhilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.

SÖZLEŞMEDE BULUNAN MADDELER:
1.             YÜKLENİCİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLER
2.             ÖDEME ŞEKLİ VE TARİHİ
3.             İŞİN KONTROLÜ
4.             YETKİLİ KİŞİLERİN TESPİTİ
5.             ÇIKACAK EXTRA İŞLER
6.             GARANTİ ve TEMİNAT  KAPSAMI
7.             YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE KAZALAR
8.             YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI
9.             İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME ZAMANI
10.          TAAHHÜTTE BULUNAN İŞİN KABULÜ
11.          İŞVERENİN SORUMLULUKLARI
12.          KANUNİ ADRESLER VE TEBLİGAT
13.          ANLAŞMAZLIK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
14.          SON MADDE VE SÖZLEŞME TARİHİ


EKLER:
1.        

MADDE 1:YÜKLENİCİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLER:
CAPATECT DALMAÇYALI MARKA veya EXPERT (ŞANTİYE GRUBU) İSO(10002 100/100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ)
S.N
İMALATIN ADI
TOPLAM TUTARI
1
1.       Dış cephe iskelesinin kurulması (çalışma bakanlığı standartlarında yüksek güvenlikli iskele)
2.       Bina çıkmasından üst kısmına Capatect dalmaçyalı 5cm full carbon siyam 16kg/m3 yoğunluklu ısı yalıtım levhasının cepheye yapıştırılması
3.       Yapıştırılan levhaların m2 ye en az 6 adet dübel gelecek şekilde 11,5cm lik plastik çivili capatect marka paraşüt dübelle dübellenmesi
4.       Binada köşe profili gereken yerlere capatect fileli köşe profili atılması
5.       Bina cephesinin capatect veya expert  ısı yalıtım sıvası ile çekilerek üstüne aynı anda (tek katta) 160gr/m2 özelliklerine uygun capatect donatı filesi atılması
6.       Mineral sıvadan önce cephenin capatect kaplama astarı ile astarlanması
7.       Capatect veya expert Mineral kaplama sıvası çekilmesi
8.       Cephenin istenilen renklere silikon esaslı Filli boya marka amphisilan dış cephe boyasıyla boyanması (en fazla iki farklı renk)
9.       İskelenin sökülmesi ve çevrede bulunan inşaat molozları ve çöplerin temizlenerek attırılması
10.    Sol cepheye karo süpürgelik yapılması
25.392,56 ₺
MANTOLAMA AÇIKLAMA!
1.       Dükkanlarda bulunan 1 dairelik tavan altı kısım ve bina çıkmasından başlayarak en üst kata kadar yapılacak
2.        Dublex daireler ve binada bulunan süsleme dişleri sadece mineral sıva olacak
3.       Balkon alınları ve parapet mineral sıva olacak
4.       İç cepheyle irtibatı bulunmayan duvarlar mineral sıva olacak
5.       Mevcut mantolama bulunan yerler mineral sıva olacak
2
MİNERAL SIVA YAPILACAK YERLER
1.       Cephede bulunan tamiratların yapılması
2.       Çıkma altı, parapet, cephede bulunan dişler  ve balkon alınlarının mineral sıva yapılması
3.       Mineral sıvanın üzerinin istenilen renklere silikon esaslı Filli boya marka amphisilan dış cephe boyasıyla boyanması (en fazla iki farklı renk)
5.809,42 ₺
3
DİKEY YAĞMUR OLUKLARININ YAPILMASI
1.429,12 ₺
4
PLASTİK BOYA İŞLERİ
1.       Balkon tavanları ve çıkma altlarının plastik boya ile 2 kat boyanması
669,9 ₺
5
DEMİRLERİN YAĞLI BOYA İLE BOYANMASI
1.       Cephede bulunan pencere demirlerinin yağlı boya ile boyanması
2.       Balkon demirlerinin yağlı boya ile boyanması
3.       Bina çevresi ve dükkan pencereleride dahil tüm demirlerin boyanması
2.233 ₺
6
PENCERELERİN DIŞTAN CİLALANMASI
1.339,8 ₺
7
MERDİVEN BOYU BOYANMASI
1.       Genel tamiratların yapılması
2.       Merdiven boyunun plastik boya ile kömürlük başlangıcından üst kata kadar 2 kat istenilen renklere boyanması
3.       Trabzan korkulukların yağlı boya ile mevcut renklerine boyanması
3.126,2 ₺
8
GENEL TOPLAM
40.000,00 ₺

Yukarıdaki tabloda tarif edilen işler tüm taşınmazı kapsamaktadır ve fiyatlar MALZEME+İŞÇİLİK+NAKLİYE+İSKELE  olup TOPLAM TUTAR 40.000TL’dir.(Kırkbin Türklirası) Söz konusu fiyatlara KDV dahil değildir.
MADDE 2:
ÖDEME ŞEKLİ VE TARİHİ

Madde 1 de belirtilen Yapılacak işlerin ödeme şekli aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır. Ödeme cinsi türklirasıdır.
ÖDEME SIRASI
TARİH
MİKTARI
YAPILAN ÖDEME İŞVEREN İMZA
ALINAN ÖDEME YÜKLENİCİ İMZA
1.ÖDEME
19.09.2014
10.000TL(ONBİN TÜRKLİRASI)


2.ÖDEME
İŞ BİTİMİ TARİH
10.000TL(ONBİN TÜRKLİRASI)


3.ÖDEME
SENET TARİHİ
10.000TL(ONBİN TÜRKLİRASI)


4.ÖDEME
SENET TARİHİ
10.000TL(ONBİN TÜRKLİRASI) İşveren tarafından ödeme şekline ve zamanına uyulacaktır.
MADDE 3- İŞİN KONTROLÜ:
İmalatın kontrolü için işveren yapımın her aşamasında yapım şeklini kontrol edebilir. Gereğine uygun olmayan ve düzgün olmayan imalat ve malzemelerin değiştirilmesini isteyebilir.

MADDE 4- YETKİLİ KİŞİLERİN TESPİTİ
Yapılacak olan ve madde 1 de belirtilen işlerde yüklenici adına her türlü kararı almaya ve söz konusu işle alakalı her türlü belge evrak vb imzalamaya aşağıda kimliği tanımlanan ve imzası bulunan kişi yetkilidir.
Kanber ÖZYURT
TC:2311*******

İMZA                                                                                  İMZA

MADDE 5- ÇIKACAK FAZLADAN (ekstra) İŞLER:
Alışılan ve gerekenden başka çıkacak her türlü iş ve imalatta yükleniciden kaynaklanmayan fakat yeniden imalat yapılmak zorunda kalınan işler ekstra kabul edilecektir.(bitmiş imalatın isteğe göre yeniden düzenlenmesi vs…)

Bu tür durumlarda yapılacak iş birim fiyat veya günlük yevmiye usulüne göre ücretlendirilip toplam fiyata eklenecektir. Birim fiyatla hesaplanamayacak kadar az veya birim fiyat usulüne uygun olmayan imalatlar günlük yevmiye usulüne göre ücretlendirilecektir. Günlük yevmiye bir işçi için 140TL+KDV şeklinde ücretlendirilecektir. Ayrıca çıkan ekstra işlerde kullanılan malzeme +nakliye gibi giderlerde maliyete eklenecektir.
Yüklenici bu tür durumlarda işvereni bilgilendirecek yada işverenin elamanlarını bilgilendirecektir. 

MADDE 6- GARANTİ ve TEMİNAT  KAPSAMI:
Yüklenici yaptığı imalatlara iş bitiminden itibaren 2 yıl garanti vermektedir. Ayrıca kullanılan malzemelerin garantisi malzemenin üreticisi firmalar tarafından teknik föyünde bulunan süreyle verilecektir. Malzemeden kaynaklanan hatalardan ve doğuracağı zararlardan malzemeyi üreten firma sorumludur.
Ancak işçilik ve malzemeden kaynaklanan oluşabilecek muhtemel deformasyonları Kalkan Köşk Apartman Yönetimi,Yüklenici’ye yazılı olarak bildirecektir.Yüklenici ilgili şikayetle ilgi 3 iş günü içinde teknik personelini görevlendirerek meydana gelen arıza ya da hatalı imalatı düzeltmekle ilgili yazılı iş programını işverene yazılı olarak bildirmekle ve hatasını eksiksiz olarak hiçbir ücret talep etmeksizin  gidermekle yükümlüdür.
Ancak imalatta  garanti kapsamı dışındaki hususlarda oluşacak çarpma kırılma gibi kullanıcı hataları nedeniyle meydana gelen hasarlarda yükleniciden teklif alınarak ücreti karşılığında yaptırılacaktır.
Yüklenici  imalatlarında genel fen ve sanat kuralları ile Bayındırlık ve İkan Bakanlığı’nın belirlediği imalat standartlarına uygun olarak imalat yapacak ilgili imalatlarla yer alan toleransların dışında kalacak şekilde hata yapması durumunda işverenin imzalı tutanağı ile yapılan hata oranı doğrultusunda Yüklenici’ den nefaset bedeli kesilecektir.Nefaset bedeli hatalı yapılan işin %10’nu geçmeyecektir.Yukarıda bahsi geçen Kalkan Köşk Apt.mantolama uygulaması sırasında iş yapım standartlarının dışına çıkılması,güvenlik tedbirlerinin alınmaması, SGK’sız personelin çalıştırılması,yukarıda taahhüt edilen malzeme dışında işverenin yazılı onayı alınmaksızın bir başka marka ürün kullanılması halinde işveren tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir.İşveren uğradığı bütün maddi zararın 3 katı tutarındaki bedeli  yükleniciden talep edebilir.

MADDE 7- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE KAZALAR:
Yüklenici   ‘İmalat ve Montaj İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu İş’de yeterli tecrübe ve deneyimli eleman görevlendirilmesi, iş ve işçiler yönünden iş sahasında alınması gereken her türlü güvenlik tedbirlerinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, bu hususta alınması gerekli alet, edevatın temini, işçilerin eğitilmesi, iş bu alet, edevatı kullanmalarının sağlanması  ve bunlar ile ilgili tüm giderler ve yemek ihtiyaçları Yüklenici tarafınca karşılanacaktır.
Yüklenici bu iş için istihtam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur.
Yüklenici montaj sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile 3. Şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici tek başına sorumludur. Ayrıca yüklenici işçilerinin 3.şahıslar vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur. İşverenin yukarıdaki alınması gereken önlemler ve doğacak zararlardan hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MADDE 8- YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI :

·          Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle Yüklenici, çalıştırdığı işçilerini SSK’ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir. Yüklenici ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SSK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve SSK’ya yatırmakla mükelleftir.Yüklenici Kalkan Köşk Apt.mantolama işlerinde çalıştırdığı işçilerin SGK ‘lı olduğuna dair ilgili dökümleri işverene bir kopyasını verecektir. Yüklenici, sözleşme konusu işleri yaparken, işçi sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. İşin devamı sırasında doğabilecek her türlü kaza ve zararlardan Yüklenici sorumludur.
·         Yüklenici çalıştırdığı elemanların şantiyede bulundukları süre içerisindeki tüm çalışmalarından sorumlu olacaktır. Dikkatli çalışmalarını, can ve iş güvenlikleri ile ilgili tüm konuları çözmek, gerekirse bunun temini için İŞVEREN’i uyarmak Yüklenici ‘nin sorumluluğundadır.
·         Yüklenici, sigortasız işçi çalıştırmayacak,  emniyet kemerini takmadan, baretini giymeden ve emniyet tedbirlerini almadan hiç bir işçisine görev vermeyecek ve 18 yaşından küçük işçi çalıştırmayacaktır.
·         Sigorta girişi yapılmamış olan işçiler inşaat sahasına çıkartılmayacak olup, Yüklenici günlük çalışan personelin isim listesini işe çıkmadan İŞVEREN’ e bildirecektir.
·         Yüklenici çevresel risk faktörlerini en aza indirecek önlemleri alacaktır. İŞVEREN ‘in  çevreyi koruma kurallarına, çevre korunması ile ilgili tüm kanun ve yükümlülüklere uyacaktır.
·         Yüklenici çalışmaları sırasında oluşturduğu atıkları toplayacak, tiplerine göre ayırarak İŞVEREN tarafından gösterilen yerde toplayacaktır.
·         İşçilerin yemek temini ve dağıtılması, bulaşıkların yıkanması Yüklenici’ ye aittir.
·         Sözleşme konusu işlerde çalıştırılan personelin tüm ihtiyaçları; yemek, yol ücretleri ve diğer giderleri İşçilerin yemek temini ve dağıtılması, bulaşıkların yıkanması Yüklenici’ ye aittir.
·         Yüklenici, bütün çalışanlarının şantiye içi ve dışı hareketlerinden dolayı, işle ilgili olsun olmasın, üçüncü şahıslara karşı doğrudan sorumludur.
·         Yüklenici işin seyir ve süratine uygun olarak ve diğer iş programlarını aksatmayacak şekilde İŞVEREN tarafından onaylanacak sayıda ve nitelikte ekip, makine ve teçhizatı işyerinde bulundurmak zorundadır. Yüklenici, İŞVEREN’in talebi üzerine (gerektiğinde) işçi, araç, ekip ve makina sayısını arttırmak zorundadır. Gerek duyulması halinde gece vardiyası yapılacak bunun için İŞVEREN, Yüklenici’ye ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
·         Yüklenici, İŞVEREN’ in teknik veya idari her türlü denetimlerde göreceği aksaklıkları düzeltecek ve İŞVEREN’ in mallarına vereceği zararı tazmin edecektir. Bu işler için Yüklenici ek hiçbir ücret veya süre isteyemez. İŞVEREN bu gibi hatalı uygulamalardan dolayı uğrayacağı zararı ayrıca Yüklenici’ den talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 9- İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME ZAMANI
Yüklenici sözleşmenin resmi olarak imzalanmasından ve işverenin gerekli izinleri almasından sonra en geç 2 gün içinde taahhüt ettiği işlere başlamak için yukarda adresi yazılı taşınmazda elemanları ve gerekli ekipmanları ile hazır bulunacaktır. Yüklenici işe başladıktan sonra 40 iş günü içinde taahhüt ettiği işleri bitirecektir.Bu 40 iş günü zaman zarfında yükleniciden kaynaklanmayan veyahut mucbir sebepler olursa yüklenici tarafından tutanak tutularak işi bitirme zamanına eklenecektir.(mucbir sebepler:hava muhalefeti,deprem sel gibi doğa olayları,tatiller, yasalardan ve izinlerden kaynaklanan iş durdurmaları, zamanında sipariş edilmeyen ve yüklenicinin uhdesinde bulunmayan malzeme gecikmeleri, işin gidişatını etkileyecek derecede kesilen elektrik ve su vs…)

MADDE 10 TAAHHÜTTE BULUNAN İŞİN KABULÜ
Yüklenici taahhütte bulunduğu işleri doğru noksansız ve teknik şartnamelerine uygun yapıp bitirdikten sonra işverene yazı yoluyla bunu bildirir. Yazılı bildirimden sonra en geç 7 gün içinde işveren belirlediği bir günde taahhüt edilen işin kesin kabulünü yapar. Bunun için yüklenici veya yetkilisi belirtilen günde söz konusu taşınmazda hazır bulunurlar. İşin doğru noksansız ve teknik şartnamesine uygun olduğu anlaşılınca altı müştereken imzalanacak olan iş teslimi ve iş bitirme evrakları imzalanır. Bu tarihten sonra garanti süresi de başlamış olur.

MADDE 11- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI:
·         İş veren madde 2 de belirtilen ödeme şekline uyacaktır. İşveren mali yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirecek verdiği ödeme programına uyacak.Uymaması halinde yüklenici o güne kadar yaptığı malzeme ve işçilik toplamlarının 3 katını talep ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
·         Uygulama sırasında, sözleşmeye konu iş için kullanılacak olan su, elektrik, vb. her türlü sarf malzemesi işveren tarafından temin edilecektir.
·         İş veren ekstra bir iş buyurduğu veya istediği zaman yükleniciyle fiyatını konuşacak ve anlaşmaya varıldıktan sonra ekstra iş veya işler yüklenici tarafından yapılacaktır. Aksi durumda madde 5 deki kurallar geçerli olacaktır.
·         İşveren bu sözleşme imzalandıktan sonra madde 1 de tarif edilen işlerden birinden veya birkaçından vazgeçemez, vazgeçtiği için verilen iş toplam fiyatlarından düşüm isteyemez.
·         İşveren her türlü kanuni izinleri almakla yükümlüdür.


MADDE 12- KANUNİ ADRESLER ve TEBLİGAT:
İŞVEREN: Çekirge Cad.No.75/B Keçiören Ankara
YÜKLENİCİ: Ata Mahallesi 1069. Cadde No:10/1 Çankaya-ANKARA
Taraflar yazılı olarak adres değişikliği bildirmedikleri sürece, tarafların yukarıdaki adresine yapılacak tebligatlar usulüne uygun şekilde yapılmış sayılacaktır.

MADDE 13- Anlaşmazlık ve İhtilafların Çözümü
Bu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacak olup Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 14- SON MADDE:
 Bu Sözleşme, bu madde dâhil 14 madde 7 sayfa ve 2 nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca okunarak  
……………..tarihinde imzalanmıştır.


İŞVEREN                                                                                                      YÜKLENİCİ
Muzaffer BİRBEN                                                                              Özyurt İnşaat Dekorasyon

10 yorum:

 1. merhaba güzel sözleşme çok beğendim

  YanıtlaSil
 2. Çok beğendim ama anlamadigim bi soru var bu sözleşmeden sonra bazı detay evrakları istemeye gerek varmi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Detay evrakları sözleşmeden önce ayarlanmalı ve mutabık kalındıktan sonra sözleşmeyle beraber bir bütün olarak imzalanmalıdır. (örneğin: proje, marka,model vs...)

   Sil
 3. Yaklaşık atmış gün oldu işim bitmediYapmam gereken nedir iş güvenliği yok sigortasız işçi çalışıyor ve halada sallamaya devam ediyorlar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sayın savaş bey öncelikle böyle üzücü bir durumla karşılaşmanız bu sektöre değer vermiş firmalar olalarak bizleri üzmektedir. Eğer taşeronun bu tür davranışlarından gerçekten rahatsızsanız kendisine noterden ihtar çekerek işi bitirebileceği makul bir süre vermelisiniz. İhtardan sonra bitiremez ise sözleşmesi fesh olur ve alacakları durdurulur. Ancak bunun için işi bir firmaya ve resmi sözleşmeyle vermeniz lazım. Diğer yöntemler için konusunda uzman bir avukata danışırsanız o size yol gösterecektir. Bol şans...

   Sil
 4. İşi ualitimi için sözleşme istiyorum

  YanıtlaSil
 5. merhaba bizde yalitim isini verdik bir firmaya sozlesme yapildi iki ay dendi ama bir sene oldu hala bitmedi ocak ayinda bir tutanak duzenleyip bir ayda bitirecegini taahut etti bitirmezsem sozlesmedeki butun sartlari kanunen kabul ediyorum diye yazdi imzaladi kasesini basti ama yine bitmedi mayis ayi geldi hala duruyor isler bende 10000 tl gibi bir alacagini vermedim kacarsa yarim isleri bitiririz diye yada gelip isini bitir al parani diye soyledim ama o ne gelip isi yapiyor nede para istemeye geliyor ne yapabilirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar, gayet talihsiz bir durum başınıza gelmiş. Geçmiş olsun öncelikle. Anladığım kadarıyla adam sizi bırakmış ama siz adamı bırakmıyorsunuz. O gelmez artık tecrübemize güvenin. Buradan herkese şunu söyleyebilirim. İşi veririken adam gibi birilerine verirseniz bunlar başınıza gelmez. Ucuz olması pahalı olması tek konu değil yani. Genellikle teklifleri kaçırdığımız işleri incelediğinizde genelde müşterilerin yanılarak daha ucuz kişilere işi vermek istediği iş yapanların kişiliklerinin asla değerlendirmeye almadığı tarafımızdan tespit edilmiştir Yani kısacası ucuz olsun da ne olursa olsun Mantalitesi ile iş vermektedirler. bizim başımıza bu olay çok geldi. dış cephe mantolama teklifi verdiğiniz zaman 5000 TL için işi kaçırdığımız oldu. iyi bir değerlendirme yapılmadan işlerin verildiğini çok gördüm maalesef

   Sil
 6. nerhabalar matolama yapilirken kirilan balkon fayans supurgeligi firmaya aitmi yoksa daire sahibi kendisi mi yapacak

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar, işte güzel bi soru daha. Mantolama yapılırken nelerin kırılacağı yada kırılma ihtimali olduğu önceden kestirilebilir. Mesela dış cephe mantolama esnasında bina cephesinde bir klima varsa ve altına mantolama yapmak için sökülmesi isteniyorsa bu iş ifa edilirken olması muhtemel aksilikler şunlardır. 1) Klima sökülürken gazı kaçabilir ve yeniden gaz basılması gerekebilir. 2) bilmeyen bir kişi sökerse bozulabilir. 3) Aşağıya düşme riskide vardır. Burdan nereye varacağız derseniz bunları önceden nasıl ben düşünüyorsam firma da düşünebilir. Ancak!!! yanlış anlaşılma olmasın! İş anlaşılırken bu ihtimaller konuşulmuş ve de yapılması için bu tür ekstraların firma tarafından artı bir ücret konulmamış ise bunu firma yapmaz! Yani kısacası anlaşma da var ise yapar, yoksa yapmaz! Çünkü herkesin balkonundaki fayans modeli farklı olabilir. Firma bunları tek tek gidip bulamaz maalesef. Kolay gelsin!

   Sil

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır! İçerisinde reklam, küfür, şiddet bulunan yorumlar yayınlanmaz! Ayrıca içerisinde telefon mail vb iletişim bilgisi olan yorumlar da yayınlanmaz!
Destek için arayın (0545-391-58-48) yada mail atın! (ozyurt.insaat.dekorasyon@gmail.com)

Lazyload script.txt Lazyload script.txt görüntüleniyor.